ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Khảo sát sinh viên đang học

Nhằm giúp cho Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên (SV) đang học, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội - Xin các sinh viên của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây.
Phòng Công tác học sinh sinh viên
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
Địa chỉ: Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên
ĐT: (84)2803847145, Fax (84)2803847403 - Email: office@tnut.edu.vn
Xin chân thành cảm ơn!

A. Thông tin cá nhân

Để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên cũng như thông tin phản hồi chính về việc dạy và học, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy của Nhà trường. từ đó Nhà trường có những giải pháp kịp thời tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học. Rất mong nhận được sự hợp tác từ các bạn sinh viên.

B. Khảo sát về quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên

Xin vui lòng cho biết các thông tin về quá trình học tập rèn luyện của bạn trong thời gian học tập tại trường.

`

C. Khảo sát về công tác quản lý sinh viên

`

D. Khảo sát về chương trình đào tạo

`

E. Ý kiến khác

`