ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp

Nhằm giúp cho Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội - Xin các cựu sinh viên của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây và gửi về địa chỉ:
Phòng Công tác học sinh sinh viên
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
Địa chỉ: Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên
ĐT: (84)2803847145, Fax (84)2803847403 - Email: office@tnut.edu.vn
Xin chân thành cảm ơn!

A. Thông tin cá nhân

Để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên cũng như thông tin phản hồi chính về việc dạy và học, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy của Nhà trường. từ đó Nhà trường có những giải pháp kịp thời tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học. Rất mong nhận được sự hợp tác từ các bạn sinh viên.

B. Thông tin về tình trạng việc làm

Nếu là sinh viên có việc làm

`

C. Khảo sát về công tác quản lý sinh viên

Công tác quản lý sinh viên

`

D. Khảo sát về chương trình đào tạo

Công tác đào tạo sinh viên

`

E. Ý kiến khác

Ý kiến của người học

`